Category Archives: โบฮีเมียน

สไตล์โบฮีเมียน ยิปซี กรู๊ฟวี่โบโฮ [Groovyboho]

จำหน่ายสินค้า เสื้อผ้าแฟชั่นและเครื่องประดับ สไตล์โบฮีเมียน ยิปซี

โดยส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นกันนั้น สไตล์โบฮีเมียน จะเน้นสีสันและความเป็นอิสระเป็นหลัก ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ตายตัวที่แน่นอน แต่ที่เด่นชัดที่สุดที่สัมผัสได้คือ ลวดลายและสีสันที่ถูกถ่ายทอดมาตามลายผ้าหรือสิ่งที่นำมาเป็นของตกแต่ง ดังนั้นผ้าจึงเป็นอุปกรณ์หลักๆ